1. Poduzetnička špica u Dugoj Resi

1. Poduzetnička špica u Dugoj Resi
U Dugoj Resi sutra, 04. svibnja 2015., održavamo prvu Poduzetničku špicu pod nazivom: “Poduzetnička špica LOD 1: Duga Resa – „Europski strukturni i investicijski fondovi”; Europski fond za ruralni razvoj, Podmjera 4.1.”” kao spin off događaja “Pametna špica”.
Događaj će uključivati:
1. prezentaciju Centra za inovacije u savjetovanju j.d.o.o., spomenuti partnerske organizacije na događaju: HDMPŠ, Udrugu za razvoj civilnog društva općine Vojnić,
2. prezentaciju Europskih strukturnih i kohezijskih fondova
3. prezentaciju Europskog fonda za ruralni razvoj – Podmjera 4.1.
4. raspravu na temu Europskog fonda za ruralni razvoj – Podmjera 4.1. i drugih mjera iz fonda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *