23. Pametna špica u Varaždinu

23. Pametna špica u Varaždinu

Predsjednik HDM Pametna špica, dr.sc. Saša Petar održao je 24.8.2018. predavanje na 23. Pametnoj špici, održanoj u sklopu 3. Međunarodne sportsko-obrazovne konferencija, u organizaciji Druge gimnazije Varaždin. Predavanje je održano za ravnatelje klasičnih i sportskih gimanazija iz Varaždina, Sarajeva, Ljubljane I Beograda, na temu “Moć uspješne komunikacije u procesima obrazovne globalizacije”. HDM Pametna špica bila je i partner konferencije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *