E-Leadership

E-Leadership

Elektronsko doba je stiglo! Hoćeš li biti vođa ili ćeš pustiti stvari svojim tokom? Zgrabi kormilo i zaplovi u vode e-leadership-a putem novoga predavanja Gorana Radmana!

MBA Croatia

Facebook Link : E-Leadership

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *